Pravna odgovornost

DEFINICIJE I TUMAČENJA

Sljedeći pojmovi imaju značenje kako je ispod navedeno, osim ako nije drugačije navedeno u ovim uvjetima i odredbama:

Uvjeti & Odredbe – sljedeći uvjeti i odredbe uređuju pristup i korištenje Gerard®NetClub-a te svake od njegovih sekcija ili aplikacija
Gerard® – AHI Roofing Kft, trgovačko društvo osnovano te posluje u skladu sa zakonima Mađarske, tvrtka ima registrirano sjedište u Fehérvári út 28/14, 8100 Várpalota, Mađarska, matični broj subjekta: 19-09-511580; E - mail: office@gerardroof.com
Voditelj projekta – Ad Alchemy SRL, Rumunjsko društvo registrirano pod br. J40 / 160/2014, jedinstveni identifikacijski broj RO32642092, sa registriranim sjedištem u 36 Justitiei ulici, 4. distrikt Bukurešt, Rumunjska; E-mail: gerard@adalchemy.ro
Internetska stranica – www.gerardroofs.eu domena zajedno sa svim svojim poddomenama, kojom upravlja Gerard® ili bilo koja druga valjano ovlaštena osoba
Proizvodi – vrste crijepova i drugih krovnih konstrukcija ponuđene od strane Gerard® na internetskoj stranici s vremena na vrijeme
Gerard®NetClub – prostor na internetskim stranicama posvećen, provođenju programa lojalnosti za korisnike razvijen od strane Gerard®,u skladu s ovim uvjetima i odredbama
Korisnici – prodajno osoblje i krovopokrivači vezani uvjetima i odredbama navedenim ovdje, registrirani u Gerard® NetClub, kroz otvaranje korisničkog računa
Prodajno osoblje – svaka osoba koja djeluje pravovaljano kao prodajni predstavnik Gerard® ili kao distributer/trgovac proizvodima
Krovopokrivač  –  postavljač krovova registriran na Gerard®NetClub zajedno sa svojim timom, a samim time registriran i u program lojalnosti razvijen od strane Gerard®
Tim – tim krovopokrivača
Stranka – svaka fizička ili pravna osoba zainteresirana za proizvode ili koja je već kupila neki proizvod
RoofNest – poseban prostor na Gerard®NetClub-u, gdje korisnici mogu razmjenjivati bonus bodove za promotivne predmete navedene na listi
RoofNet – mobilna aplikacija povezana s Gerard®NetClub-om, namijenjena posebice strankama te, općenito, javnosti, oglašavanju proizvoda, projektima i krovopokrivačima
Korisnički račun – dio Gerard®NetClub-a koji sadržava e-mail adresu i lozinku omogućujući korisnicima registraciju u program vjernosti razvijen od strane Gerard®, a koji sadrži podatke svakog pojedinog korisnika, ovisno o njegovom profilu(popis projekata, mišljenja, bonus bodovi itd. )
Projekt - krov postavljen od strane tima na određenoj građevini, čije su slike i pojedinosti ( vlasnik , mjesto) registrirani na Gerard®NetClub-u

VLASNIŠTVO INTERNETSKE STRANICE. SPORAZUM O UVJETIMA I ODREDBAMA

Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na internetskoj stranici/na Gerard®NetClub-u, kao i na njoj namijenjenim poddomenama i aplikacijama. Internetska stranica je vlasništvo Gerard®. Voditelj projekta upravlja Gerard®NetClub-om zajedno s njegovim sekcijama i mobilnim aplikacijama (kao što RoofNest i RoofNet).
KORIŠTENJEM INTERNETSKE STRANICE, SUGLASNI STE S UVJETIMA I ODREDBAMA KAO I SA SVIM NOVIM IZMJENAMA NASTALIM NAKON VAŠEG ZADNJEG POSJETA; AKO S NAVEDENIM NISTE SUGLASNI, MOLIMO VAS DA NE KORISTITE INTERNETSKU STRANICU
Gerard® zadržava pravo, na temelju vlastite diskrecijske ocijene, mijenjati, modificirati, dodavati ili uklanjati dijelove ovih uvjeta i odredbi, u svako doba. Vaša je odgovornost da provjeravate ove uvjete i odredbe povremeno radi promjena. Vaše daljnje korištenje internetske stranice nakon objavljivanja promjena značit će da prihvaćate i ste suglasni s promjenama. Sve dok se pridržavate ovih uvjeta i odredba Gerard® vam daje osobno, ne-ekskluzivno, neprenosivo, ograničeno ovlaštenje za ulazak i korištenje internetske stranice.

AKTIVACIJA I RASPOLAGANJE RAČUNOM

Registracijom na ovoj internetskoj stranici, potvrđujete da ste stariji od 18 godina ili imate poslovnu sposobnost punoljetne osobe prema državi Vašeg prebivališta ovisno što je starije, te da su podaci o registraciji istiniti, točni, ažurirani i potpuni. Vi ste odgovorni za održavanje tajnosti Vaše lozinke i aktivnostima koje nastanu na temelju iste.
Možete upotrebljavati samo jedan račun.
Aktivacija računa može biti uvjetovana odobrenjem od strane Vašeg poslodavca, u slučaju da je to potrebno za aktivaciju. Osim toga, i to u tehničke svrhe, za aktivaciju korisničkog  računa tima može se tražiti prethodna suglasnost prodajne osobe registrirane u Gerard®NetClub.
Zbog objektivnih razloga, mogućnost registriranja računa i uključivanje u program lojalnosti opisan u nastavku je dostupan isključivo za državljane Hrvatske, Mađarske, Poljske, Rumunjske i Slovenije.

Ukoliko se bavite profesionalnom djelatnosti s nastanom u drugoj državi različitoj od onih gore navedenih, a zainteresirani ste za Gerard® proizvode i program lojalnosti, molimo Vas da nas kontaktirate putem kontaktnih podataka dostupnih na internetskoj stranici. Uvijek smo spremni prihvatiti nova poslovna partnerstva ili suradnju.
Uzevši u obzir da vam je dopušteno korištenje internetske stranice, uključujući i Gerard®NetClub poddomene i svih njezinih potkategorija i mobilnih aplikacija, suglasni ste da će sljedeće radnje predstavljati materijalne povrede :

-Prikupljanje podataka o internetskoj stranici ili korisnicima internetske stranice bez naše pisane suglasnosti;

-Mijenjanje,  uokvirivanje,  rendiranje (ili ponovno-rendiranje), zrcaljenje,  oduzimanje, ubrizgavanje, filtriranje bilo kakvog sadržaja ili podataka sadržanih na internetskoj stranici, bez našeg pisanog pristanka;

-Pristup ili korištenje internetske stranice u konkurentske ili monopolske svrhe;

-Prikrivanje porijekla podataka koji se odašilju, prema, iz ili preko internetske stranice;

-Lažno predstavljanje kao druge osobe;/

-Dopuštanje bilo kojoj osobi ili subjektu da se predstavlja i u Vaše ime pristupa ili koristi internetsku stranicu;

-Odašiljanje virusa ili drugih štetnih kompjuterskih kodova;

-Korištenje internetske stranice u zabranjene svrhe protivno lokalnim, nacionalnim i međunarodnim  propisima;

-Korištenje internetske stranice s namjerom povrede, ili  korištenja koje bi prema pažnji razumne osobe mogla rezultirati povredom, prema korisnicima ili drugima.

-Zaobilaženje svake mjere koju smo donijeli radi sprječavanja kršenja ovih uvjeta i odredbi.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prema propisima o zaštiti osobnih podataka raznih zemalja, dužni smo Vam posebno skrenuti pozornost na činjenicu da registracijom na internetskoj stranici ili nastavkom izvršavanja prava korisnika u svrhu kako bi se omogućilo Gerard® da izvrši svoje nadalje navedene obveze, prihvaćate i izričito ovlašćujete da će vaši osobni podatci navedeni u prijavnom obrascu ili tijekom vašeg korištenja računa (i)  biti obrađivati od strane ​​Gerard®, u svojstvu voditelja zbirke podataka, njegovih podružnica, povezanih društava ili ovlaštenih agenata, uključujući i voditelja projekta i ( ii ) da vaši osobni podaci mogu biti  prenijeti u inozemstvo bilo kojim trećim osobama s kojima Gerard® surađuje unutar okvira programa.
Sama posjeta internetske stranice ili pristup RoofNet aplikaciji nisu predmet registracije.
Zahtijevamo samo Vaše osobne podatke, poput  imena, e-maila adrese, telefonskog broja, koji nam omogućuju da potvrdimo Vaš identitet i da se bavite profesionalnom djelatnošću unutar našeg djelokruga poslovanja, uključujući u skladu s pravilima KYC-a. Na taj način, pridržavamo se načela i pravila utvrđenih Direktivom za zaštitu osobnih podataka (Direktiva 95/46/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća Europe), kao i važećih akata. Imajte na umu da nepostojanje tih osobnih podataka može izazvati nemogućnost aktivacije Vašeg ​​računa ili nemogućnost korištenja programa vjernosti opisanog u nastavku.
Također, ako želite u potpunosti iskoristiti mogućnost dijeljenja sadržaja koje nudimo kroz internetsku stranicu i njene aplikacije, mogli bi Vas također zatražiti da izradite javno vidljivi profil, koji može sadržavati vaše ime, kontakt podatke i fotografije. Imate pravo pristupa Vašim osobnim podacima, kao i pravo da izmijenite svoje podatke. U tu svrhu, možete izmijeniti sve osobne podatke izravno putem vašeg računa ili možete kontaktirati Gerard® ili voditelja projekta, na temelju gore navedenih kontakata. Ova pravila o privatnosti odnose se na sve usluge i sadržaje koji se nude putem internetske stranice. Takva pravila o privatnosti ne odnose se na usluge koje nude druga društva ili pojedinci, čak i ako se to odnosi na Gerard® proizvode. Gerard® može također koristiti osobne podatke koje mu je povjerila stranka za korisnika Gerard®NetClub-a, pod uvjetom da dotični korisnik s tim u svezi pruži Gerard®-u dokaz o suglasnosti stranke (vidi dolje: dostupnost projekata). Prava navedena u ovim pravilima o privatnosti u odnosu na pristup osobnim podacima i izmijeni podataka također se primjenjuju vezano uz podatke stranaka. Gerard® i voditelj projekta zajedno su registrirani za potrebe obrade podataka u njihovim zemljama.

PROGRAM VJERNOSTI

Kroz Gerard®NetClub program vjernosti svaka prodajna osoba i svaki tim nagrađeni su bonus bodovima, prema dolje navedenim pravilima.
Radi izbjegavanja svake sumnje, provođenje programa vjernosti Gerard®NetClub-a nema svrhu utjecanja na profesionalnu odluku/ponašanje korisnika, niti je usmjeren na uvjetovanje bilo kave kupnje/usluge u koju su uključeni korisnici.
Za ovaj program ne plaća se bilo kakva naknada.
Program vjernosti koji se provodi od strane Gerard®NetClub-a nema određeno vrijeme trajanja te se može prekinuti u svako vrijeme bez prethodne obavijesti.
Dodjela nagradnih bodova
Nagradni bodovi se dodjeljuju prilikom registracije u Gerard®NetClub korisnika ili nekog projekta, kao što slijedi:

Prodajna osoba dobiva:

-bonus od 100 bodova nakon aktivacije svog računa;

-bonus od 50 bodova nakon aktivacije računa tima koji potvrđuje da mu je Gerard®NetClub preporučen od strane prodajne osobe;

-bonus bodove nakon učitavanja  dovršenog projekta tima na Gerard®NetClub preporučenog od strane prodajne osobe. U tom slučaju broj nagradnih bodova biti će jednak 10% od broja Gerard® pločica crijepova prodanih i upotrijebljenih za odgovarajući projekt.

Tim dobiva:

-200 bonus bodova
nakon aktivacije računa tima;


-Bonus bodove nakon učitavanja dovršenog projekta tima na Gerard®NetClub-u. U tom slučaju broj bonus bodova će biti jednak broju Gerard® pločica crijepova korištenih u dotičnom projektu.

Bonus bodovi se dodjeljuju na aktivne račune u Gerard® NetClub-u, zbrajanjem ukupnog iznosa svih bodova dodijeljenih nakon registracije računa te, zatim, nakon potvrde projekata. Dodjela bonus bodova može se mijenjati ili otkazati. Izmjene načina nagrađivanja će se objaviti putem ovih uvjeta i odredbi. Molimo Vas da pregledate povremeno uvjete koji se primjenjuju.

Korištenje bonus bodova
Bonus bodovi osobe prodavatelja se aktiviraju i mogu biti utrošeni čim preporučeni tim učita dovršeni projekt na  Gerard®NetClub-u, ali  pod uvjetom da je upravo navedena prodajna osoba skupila najmanje 500 bonus bodova.
Tim može koristiti svoje bonus bodove čim skupi najmanje 1,000 nagradnih  bodova.
Bonus bodovi mogu se koristiti u razmjeni za predmete navede na RoofNest-u, koji mogu biti kombinirani prema korisnikovom nahođenju unutar okvira skupljenih bodova.
Bonus bodovi nisu prenosivi i ne mogu se zamijeniti za novac.
Bonus bodove mogu isključivo koristiti aktivni korisnici, gdje se pod “aktivnim korisnikom” smatra svaki korisnik koji je stekao  bodove unutar posljednjih [●] mjeseci.
Gerard® ne preuzima odgovornost ni za kakvu izjavu koju korisnik treba podnijeti prema svojem nacionalnom pravu za pristupanje u  program vjernosti ili za stjecanje predmeta dostupnih na RoofNestu-u.  Osim  ako je drukčije predviđeno prema mjerodavnom poreznom pravu, Gerard® ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne poreze  koji će teretiti korisnika u spomenutim predmetima.

Registracija projekta
Projektu se dodjeljuje jedinstveni nasumični broj kada se učita na Gerard®NetClub.
Projekte mogu učitati korisnici, no za aktivaciju  istih se čeka odobrenje Gerard®-a ili distributera proizvoda. Odobrenje se izdaje nakon usklađivanja podataka koje pruža osoba koja učitava podatke, a tiču se proizvoda, stranke koja je kupila proizvod te mjesta projekta.

Dostupnost projekata
Projektima registriranima na Gerard®NetClub-u mogu pristupiti ostali korisnici ili javnost, na Gerard®NetClub ili kroz RoofNet aplikaciju, isključivo uz izričiti pristanak vlasnika projekta. Takav pristanak se izdaje u pisanom obliku na potvrdi o jamstvu koja se izdaje za određeni projekt.
Učitavanjem slika i ostalih pojedinosti pojedinog projekta tim je u cijelosti suglasan da je prijenos navedenih elemenata uvjetovan prethodnom izričitom informiranom suglasnošću vlasnika projekta za prijenos i objavu navedenih elemenata. Takav pisani pristanak uvijek se provjerava prije aktiviranja registracije projekta u Gerard®NetClub. U svakom slučaju, Gerard® ne preuzima odgovornost za autentičnost strankinog pristanka i potpisa danog s tim u vezi, ili za svako nedopušteno korištenje istih od strane bilo kojeg korisnika ili javnosti koji pristupaju RoofNet aplikaciji.
Ukoliko ste vlasnik projekta i primijetite neovlašteno korištenje njegovih elemenata, molimo Vas da nas obavijestite što je prije moguće. Poštivat ćemo Vaše odluke koje donesete kako biste ograničili postavke dijeljenja ili vidljivosti koje se tiču pojedinog projekta.

PREPORUKE

Prodajno osoblje može izdavati preporuke timovima s kojim surađuje na projektu.
Prodajno osoblje će nastojati da su preporuke objektivne, da nisu zavaravajuće i da su utemeljene na vlastitom te neposrednom iskustvu s pojedinim timom.
Bez obzira na gore navedeno, preporuke prikazane na internetskoj stranici i RoofNet aplikaciji tima neće se smatrati uputom ili preporukom od strane Gerard®-a za ugovaranjem usluga pojedinog tima, neovisno o tome da li ih je izdala prodajna osoba koja je zaposlenik Gerard®. Takve preporuke će se tumačiti kao mišljenja izdavatelja.

OTKAZIVANJE RAČUNA

Gerard® zadržava pravo otkazati bilo koji račun i oduzeti sve neiskorištene bonus bodove koje je prikupio bilo koji korisnik iz razloga, koji uključuju, ali nisu ograničeni na: 1) povrede ovih uvjeta i odredbi; 2) dovođenje u zabludu glede podataka ili bilo kakva zlouporaba programa vjernosti; 3) povrede bilo nacionalnog, regionalnog ili lokalnog propisa ili propisa u vezi sa sudjelovanjem u programu vjernosti; 4) počinjenja prijevare ili zloporabe bilo koje odredbe ovog programa; 5) posjedovanja više od jednog aktivnog računa; 6 ) bilo koja druge radnje usmjerena na štetu Gerard®-a, njegovih proizvoda ili usvojenog programa vjernosti, što određuje Gerard® prema vlastitoj diskrecijskoj ocijeni; ili 7) GERARD uzima pravo da sakrije pasivne račune na Roofnet Map.

ZAŠTITNI ZNAKOVI I AUTORSKA PRAVA

Zaštitni uslužni i robni žigovi i znaci te logotipi (" Oznake ") prikazani na ovoj stranici vlasništvo su Gerard®-a. Korisnici i posjetitelji nisu ovlašteni koristiti te oznake, bez prethodne pismene suglasnosti Gerard®-a.
Korištenje naše internetske stranice i mobilne aplikacije ili usluge ne daje Vam pravo vlasništva nad bilo kojim pravom intelektualnog vlasništva na našoj internetskoj stranici, mobilnim aplikacijama, uslugama ili sadržaju kojem pristupate. Ne smijete koristiti sadržaje s internetske stranice i mobilnih aplikacija, osim ako ne posjedujete našu pismenu dozvolu ili ste na neki drugi način na to ovlašteni zakonom.
Nemojte uklanjati, prikrivati ili mijenjati bilo kakve pravne obavijesti prikazane na ili u svezi s našom internetskom stranicom i mobilnim aplikacijama.

Uvjeti korištenja i obrade osobnih podataka

I. Opće odredbe 


I/1. Upravitelj internetske stranice
Ovom internetskom stranicom upravlja AHI Roofing Kft. (s registriranim sjedištem u: H-8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14.; registrirano pod poslovnim brojem: 19-09-511580, e-mail: office@gerardroof.com, u daljnjem tekstu: " Upravitelj", te u odnosu na obradu podataka," voditelj zbirke osobnih podataka ili kraćre Voditelj"). Upravitelj obrađuje osobne podatke koje daju korisnici na internetskoj stranici.

I/2. Korisnik
Korisnici su sve osobe koje posjećuju internetsku stranicu ili koriste njezine usluge, neovisno o registraciji. Određene usluge mogu koristiti samo registrirani korisnici.

I/3. Doseg i izmjena pravila privatnosti
Doseg važećih Uvjeta korištenja i obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu: " Pravila") obuhvaća pružanje usluga i obradu podataka koju obavlja Upravitelj vezano uz internetsku stranicu (u daljnjem tekstu:" Internetska stranica").
 
Ukoliko nije drugačije određeno, doseg pravila zaštite ne uključuje ​​usluge i obradu podataka koji se odnose na promociju, nagradne igre, usluge, drugu promidžbu i sadržaje objavljene od trećih osoba koje se oglašavaju ili se pojavljuju na drugi način na internetskoj stranici. Ako ovdje nije drugačije propisano, doseg zaštite neće uključivati ​​usluge i obradu podataka o internetskim stranicama i pružateljima usluga koji su povezani s internetskom stranicom putem poveznice na internetsku stranicu (link).

Upravitelj zadržava pravo izmjene i dopune pravila. Upravitelj će obavijesti korisnike o prethodnim izmjenama na njihov zahtjev. Upravitelj je dužan objaviti izmijenjena pravila koja stupaju na snagu tek nakon takve objave. Upravitelj nije obvezan poslati posebnu obavijest o izmjenama korisnicima.

I/4. Djelatnosti Upravitelja, cilj internetske stranice
Upravitelj je poslovno društvo koje se bavi distribucijom i proizvodnjom Gerard krovnih proizvoda na profesionalnoj osnovi; ne pruža svoje usluge samo u Republici Mađarskoj, nego distribuciju navedenih proizvoda obavlja i u cijeloj Europi.

Cilj stranice je predstavljanje svim posjetiteljima proizvoda i usluga koje društvo distribuira, te u isto vrijeme, pružanje informacija o dostupnosti tih proizvoda i usluga te informacija o upravitelju i njegovim djelatnostima.

U odnosu na registrirane korisnike, cilj ove internetske stranice je pružiti prilagođene informacije takvim korisnicima.

I/5. Mjerodavno pravo
Upravitelj je poslovno društvo registrirano u Republici Mađarskoj koje provodi svoje djelatnosti prvenstveno unutar okvira mađarskih zakonskih propisa. Ukoliko njegove djelatnosti - uključujući oglašavanje i distribuciju – sežu izvan granica Republike Mađarske, primjenjivat će se zakoni tih zemalja.

Gdje je moguć izbor nadležnosti, upravitelj izjavljuje da će se primjenjivati zakoni Mađarske.

U slučaju kad je moguća nadležnost različitih sudova ili tijela, Upravitelj odabire nadležnost tijela i sudova Mađarske.

II. Obrada podataka

II/1. Pravna osnova te načela obrade podataka
Osobne podatke obrađuje Upravitelj.

Pravna osnova za obradu podataka je dobrovoljna privola zainteresiranih osoba. Korištenjem internetske stranice i registriranjem na njoj, zainteresirane osobe pristaju na važeća pravila privatnosti. Postojeća pravila privatnosti smatrat će se odgovarajućom obavijesti prema zainteresiranim osobama.

Upravitelj obrađuje samo osobne podatke koje su dali ispitanici ili koji su nastali tijekom aktivnosti ispitanika na internetskoj stranici. Upravitelj mora poduzeti sve razumne mjere kako bi djelovao u skladu s pravnom zaštitom podataka ispitanika.

Svi osobni podaci obrađeni su od strane Upravitelja s ciljem pružanja i razvijanja usluga na internetskoj stranici. Dakle, cilj obrade osobnih podataka je identifikacija ispitanika, pružanje usluga te analiza i razvoj internetske stranice. Upravitelj ne obrađuje podatke koji nisu neophodni za postizanje postavljenih ciljeva.

Upravitelj mora poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se sljedeća načela obrade osobnih podataka primjenjuju u cijelosti:
 
-      osobni podaci mogu biti obrađivani samo za posebnu svrhu;

-    sve faze obrade podataka obavljaju se u skladu sa svojom posebnom svrhom, uključujući i podatke u tijeku obrade;

-     osobni podaci se prikupljaju i obrađuju na pošten i dopušten način;

-     podaci su precizni, cjeloviti i ažurni;

-   ako identifikacija ispitanika nije potrebna, obrada podataka mora se urediti, tako da identifikacija ispitanika postaje nemogućom;

-     prava ispitanika se poštuju na odgovarajući način.

II/2. Mjesto obrade podataka, mjerodavno pravo
Obrada podataka se obavlja u mjestu sjedišta Upravitelja, podružnice ili predstavništva, ili u poslovnim prostorima pružatelja usluge obrađivanja podataka za Upravitelja na temelju ugovora o uslugama. Odluke vezane za obradu podataka donosi Upravitelj.
S obzirom na odredbe odjeljka I/5, voditelj zbirke osobnih podataka je mađarska pravna osoba, mjesto obrade podataka je Mađarska. U skladu s tim, za obradu osobnih podataka primjenjuju se pravni propisi Mađarske, prije svega Zakon CXII 2011 o informacijskom samoodređenju i slobodi informiranja.

Tijekom obrade podataka, Upravitelj poštuje odredbe Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Europe o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka.

II/3. Registracija
Posjet internetskoj stranici ne podliježe registraciji, međutim, neke usluge su dostupne samo registriranim korisnicima.

Registracija se može izvršiti na sljedeće načine:

-     učitavanjem putem Facebook profila ili;

-     ispunjavanjem obrasca za registraciju.

Korisnici koji su registrirani na društvenoj stranici "Facebook" mogu se prijaviti na internetsku stranicu učitavanjem njihovih podataka s profila društvene stranice Facebook na internetske stranice Upravitelja. U tom slučaju, korisnik mora odabrati koristeći Facebook profil i zatim koristiti svoje podatke za prijavu i lozinku koje koristi na društvenoj stranici Facebook. Nakon toga, internetska stranica učitava podatke s društvene stranice Facebook i te podatke obrađuje Upravitelj. Kasnije se prijava na internetskim stranicama izvršava s podacima koji se koriste na Facebook društvenoj internetskoj stranici. U slučaju da korisnik izbriše svoj Facebook profil, neće biti u mogućnosti prijaviti se  na internetsku stranicu. U tom slučaju, korisnik se mora registrirati s drugim Facebook profilom ili ispunjavanjem obrasca za registraciju.

Korisnici se mogu registrirati ispunjavanjem obrasca za registraciju. Na obrascu za registraciju, davanje pojedinih podataka je obavezno te registracija bez pružanja takvih podataka nije moguća. Dane podatke obrađuje Upravitelj.

II/4. Svrha i osnovna pravila za obradu osobnih podataka
Prvenstveni cilj obrade podataka pruženih pri registraciji je identifikacija korisnika i komunikacija s njima. Daljnji ciljevi obrade podataka su pružanje internetskih usluga, razvoj takvih usluga, te slanje biltena i reklama korisnicima.

Tijekom obrade podataka, upravitelj mora biti usklađen s odredbama odgovarajućih zakonskih propisa, osobito sa Zakonom CXII 2011. o informacijskom samoodređenju i slobodi informiranja.

Pravna osnova za obradu podataka u svakom slučaju je privola ispitanika.

Upravitelj zadržava pravo izmjene sadržaja na obrascu za registraciju, brisanje polja s podacima i stvaranje novih, pogotovo, ako to postane neophodno ili opravdano s obzirom na zahtjeve korisnika ili izmjene zakonskih propisa. Upravitelj je dužan obavijestiti korisnike o promjenama. Podaci koje daju korisnici Upravitelj ne može mijenjati.

U skladu s navedenim, neke usluge mogu zahtijevati daljnju obradu podataka. Upravitelj u svakom slučaju pruža odgovarajuće podatke o pojedinostima takve obrade podataka temeljem dobrovoljne privole korisnika.

II/5. Pristup obrađenim podacima, prijenos podataka, korištenje podataka
Pristup podacima se omogućava osobama koje djeluju u interesu Upravitelja-osobito agentima i zaposlenicima- koji su upoznati s obvezama vezanim za obradu podataka te kojima je to nužno kako bi mogli obavljati svoje poslove.

Upravitelj može prenijeti ili učiniti dostupnim obrađene podatke trećim osobama samo ako je to izričito odobreno od strane ispitanika ili ako ovlast za navedeno proizlazi iz zakona.

Upravitelj ima pravo u skladu sa zakonskim propisima koristiti se uslugama izvršitelja obrade osobnih podataka za potrebe pojedinih tehničkih postupaka. Izvršitelj obrade osobnih podataka je samo ovlašten izvršavati odluke Upravitelja, u skladu s uputama Upravitelja. Povjeravanje obrade osobnih podataka izvršitelju obrade ne utječe na odgovornost Upravitelja.

U skladu s odredbama odjeljka II/4, Upravitelj koristi podatke koje je korisnik pružio prije svega u svrhu identifikacije, komunikacije, pružanja i razvoja usluga te s ciljem slanja biltena i reklama.

Upravitelj je ovlašten koristiti podatke za statističke svrhe, ali samo u obliku u kojem nije moguće izvršiti identifikaciju. Upravitelj je ovlašten koristiti tehničke podatke pohranjene u skladu s odredbama odjeljka II/11 za statističke svrhe.

II/6. Obrada podataka u marketinške svrhe i istraživanja
Upravitelj je ovlašten koristiti pružene podatke korisnika (e-mail adresa, poštanska adresa, broj telefona, ostali identifikatori koji se koriste za komunikaciju) u svrhu slanja elektronske pošte koja se odnosi na Upravitelja, njegove aktivnosti i internetsku stranicu u promotivne svrhe, biltena koji se odnose na usluge, dopisa koji sadržavaju reklame ili slanje drugih istovjetnih obavijesti korisniku. Registracijom, korisnik daje svoju privolu Upravitelju da uz obavijesti, biltene i druga informacijska pismena prilaže i reklame.

Registracijom korisnik daje svoju privolu Upravitelju da mu šalje reklame putem izravne pošte i da koristi njegove  podatke u tu svrhu. Suglasnost se primjenjuje na sve komunikacije poslane e-mailom, telefonom, poštom ili na drugi način.

Korisnici daju Upravitelju svoju privolu za korištenje podataka dobivenih tijekom korištenja internetske stranice u reklamne svrhe, u interesu slanja ciljanih, prilagođenih ponuda korisnicima.

Obrađeni podaci mogu se koristiti od strane Upravitelja radi prilagodbe oglasnih površina koje se pojavljuju na stranicama koje su preuzete te odabira stranice koja se učitava kada korisnik izlazi s internetske stranice. Ovi postupci se izvode automatski, bez ljudske intervencije, putem računalnog programa.

Podatci koji se obrađuju Upravitelj može koristiti za potrebe istraživanja javnog mnijenja, istraživanja tržišta, prikupljanja istraživačkog uzorka, odnosno kontaktiranja korisnika o tijeku istraživanja.

II/7. Trajanje obrade podataka

Upravitelj će izbrisati podatke ako:

-     je njihova obrada protivna pravu, ili ako pravni propis predviđa brisanje;

-     to zahtijeva nositelj podataka;

-     su podaci manjkavi ili lažni, što čini njihovo korištenje nemogućim;

-     je zastarjela potreba za prikupljanjem podataka;

-     je tako određeno od strane državnog tijela ili suda.

Korisnik može zatražiti da se njegovi osobni podaci izbrišu. Po takvom zahtjevu podnesenom od strane ispitanika, Upraviteljev sustav briše podatke unutar pet radnih dana. Brisanje podataka koji su obavezni za registraciju rezultira samim brisanjem registracije.

Brisanje osobnih podataka čini podatke neprepoznatljivima na način kojim je nemoguće više dovesti u vezu podatke i ispitanika.

U slučaju da postoji građanski ugovorni odnos između korisnika i Upravitelja, također će se i ​​na obradu podataka primjenjivati propisi građanskog prava. U takvom slučaju, osobni podaci mogu se obrađivati ​​u interesu očuvanja pravnih načela građanskog prava. U slučaju da je pokrenut upravni ili sudski postupak zbog nezakonitog čina korisnika, Upravitelj može obrađivati podatke u interesu uspješnog okončanja tog postupka.

II/8. Prava ispitanika, zaštita privatnosti
Korisnik je ovlašten mijenjati svoje podatke te u slučaju neistinitih podataka koje ne može mijenjati, ovlašten je od Upravitelja zatražiti izmjenu. Korisnik je ovlašten obrisati određene podatke ili potpunu registraciju. Korisnik može zatražiti informacije o obradi svojih podataka. Takve informacije može također pružiti Upravitelj putem elektroničke pošte.

II/9. Brisanje registracije i podataka na zahtjev ispitanika
Korisnik može zatražiti brisanje svoje registracije. Upravitelj ispunjava zahtjev u roku od pet dana. Ako korisnik briše svoju registraciju, neće biti ovlašten primati usluge koje su predmet registracije.

Nakon brisanja registracije, Upravitelj može koristiti podatke za statističke svrhe u obliku koji ne dopušta identifikaciju; no to ne omogućava kasniji povratak registracije.

U slučaju postojanja sumnje o tome je li brisanje zatražio ispitanik - pogotovo, ako zahtjev za brisanje nije primljen putem e-mail adrese ispitanika - Upravitelj može zatražiti od ispitanika da se identificira.

II/10. Sigurnost podataka
Upravitelj mora poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost podataka, pobrinuo se za njihovu pravilnu zaštitu,  pogotovo protiv nezakonitog pristupa, modifikacije, prijenosa, objavljivanja, brisanja ili uništavanja, kao i protiv slučajnog uništenja ili povrede.

Upravitelj osigurava sigurnost podataka poduzimajući potrebne tehničke i organizacijske mjere.

II/11. Obrada podataka za tehničke svrhe
Upraviteljev sustav automatski pohranjuje IP adresu računala korisnika, datum početka posjete, a u nekim slučajevima - ovisno o postavkama računala - vrstu preglednika i operativnog sustava. Podaci koji su zabilježeni na takav način ne mogu se kombinirati zajedno s drugim osobnim podacima. Obrada takvih podataka služi isključivo u statističke svrhe.

Pružatelj usluga pridržava pravo postavljanja podataka datoteka (cookie/kolačići) na korisnikovo računalo.

II/12. Zbirka osobnih podataka
Upravitelj obavještava službenika za zaštitu osobnih podataka o svojoj aktivnosti obrade podataka kako bi registrirao  zbirku koji vodi službenik. Nakon primitka registracijskog broja, voditelj zbirke osobnih podataka navesti će broj zbirke u pravilima privatnosti.

III. Pravila koja se primjenjuju na korisnike

III/1. Obveze i odgovornosti korisnika

Kod pružanja svojih podataka, korisnik mora postupati s razumnom pažnjom. Upravitelj ne može biti odgovoran za štete nastale iz nedostatka odgovarajuće zaštite podataka na strani korisnika.

Korisnik može koristiti stranicu samo na svoj vlastiti rizik. Upravitelj ne preuzima odgovornost za štetu ili neugodnosti koje se pojavljuju na korisnikovoj strani kao posljedica propuštanja razumne pažnje prilikom korištenja stranice. Korisnik može svoje podatke učiniti dostupnima drugima na svoj vlastiti rizik.

Koristeći stranicu, korisnik je dužan djelovati savjesno uz poštivanje prava i interesa drugih.

Korisnik je dužan pridržavati se odredbi važećih zakonskih propisa, a za vrijeme uporabe, suzdržavati se od bilo kakve aktivnosti koja je nezakonita ili povrjeđuje interese drugih osoba. Posebice, ali ne ograničeno na sljedeće navedeno, korisnik je dužan poštovati tuđe pravo na privatnost, moralna prava, pravo intelektualnog vlasništva, a posebice na propise koji predviđaju zaštitu književnih, znanstvenih i umjetničkih djela, izuma, dizajna, uporabnih modela, zaštitnih znakova i komercijalnih marki zaštićenih pravom intelektualnog vlasništva. Korisnik je dužan suzdržavati se od počinjenja prekršaja ili kaznenog djela, te nadalje, od uporabe bilo opscenog, nemoralnog ili drugog ponašanja ili izraza koji mogu uznemiriti druge ljude.

Svi korisnici moraju izbjegavati aktivnosti koje ometaju normalnu uporabu stranice. Svi korisnici moraju izbjegavati svaku aktivnost koja šteti interesima Upravitelja. Korisnik je dužan posebice:

−    Suzdržati se od ometanja ili kočenja rada stranice;

−    Izbjegavati  svaku aktivnost koja  je usmjerena na stjecanje ili korištenje Upraviteljevih poslovnih tajni ili drugih povjerljivih informacija;

−    Suzdržati se od svake komunikacije koja uključuje lažne podatke koji se tiču usluge;

−    Izbjegavati sve aktivnosti koje prijete IT sigurnosti stranice;

−    Suzdržati se od bilo koje aktivnosti s ciljem oglašavanja proizvoda i usluga korisnika ili druge osobe.

Osim navedenog, Upravitelj može predvidjeti daljnja ograničenja, o kojima je dužan obavijestiti korisnike.

Tijekom korištenja stranice, korisnik može učiniti javnim ili dostupnim drugima osobne podatke ostalih osoba samo uz privolu navedenog ispitanika. Takva privola nije potrebna za podatke objavljene tijekom javnih nastupa ispitanika, odnosno za podatke koje je ispitanik prethodno i bez ograničenja učinio javnim.

Tijekom registracije, korisnici mogu dostaviti samo svoje osobne podatke. Podnošenje podataka druge osobe kvalificira se kao nezakonita obrada podataka te može rezultirati posljedicama sukladno važećim zakonskim propisima. U slučaju zlouporabe podataka drugih osoba, Upravitelj će pomoći državnim tijelima u istrazi povrede i identificiranju počinitelja.

Ograničenja propisana u ovom odjeljku odnose se na sve posjetitelje stranice.

III/2. Postupak protiv korisnika i njihovog protupravnog postupanja
Ukoliko korisnik povrjeđuje odredbe ovih pravila ili zakonskih propisa, Upravitelj može izbrisati korisničku registraciju. U tom slučaju, korisniku prestaje registracija te više ne može koristiti usluge stranice.

U slučaju kada može biti pokrenut sudski postupak ili postupak nadležnog tijela prema korisniku zbog korisnikovog protupravnog ponašanja, Upravitelj može, neovisno od brisanja, pohraniti korisničke podatke potrebne za identifikaciju, kao i podatke o povredi te proslijediti te podatke nadležnim tijelima u svrhe provedbe postupka.

U slučaju da korisnik krši prava trećih osoba, ta treća osoba je ovlaštena pokrenuti postupak. Upravitelj može priopćiti osobne podatke toj trećoj osobi, pod uvjetom da ona dokaže svoj pravni interes.

IV. Isključenje odgovornosti Upravitelja

IV/1. Kontinuitet usluge
Upravitelj se obvezuje poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da je usluga nesmetana i bez prekida. Obzirom da je pružena usluga besplatna, Upravitelj ne jamči da je usluga u svakom trenutku neprekidna te također ne može biti odgovoran za obustavu ili prestanak usluge. Upravitelj će poduzeti sve razumne mjere kako bi riješio nastale poremećaje ili operativne probleme koji se pojavljuju tijekom rada na stranici, međutim, ne može se smatrati odgovornim za takve smetnje ili probleme.

Upravitelj ne preuzima nikakvu odgovornost za ponašanje korisnika.

Upravitelj će poduzimati sve potrebne mjere za osiguranje zaštite podataka korisnika.

IV/2. Odgovornost za informacije objavljene na stranicama
Upravitelj koristi internetsku stranicu za prikazivanje svojih proizvoda i usluga. Upravitelj poduzima sve razumne mjere kako bi se osigurala točnost i potpunost podataka, međutim, nije odgovoran u slučaju da se podaci koji su objavljeni na internetskim stranicama ne podudaraju u potpunosti s proizvodima i uslugama koje nudi.

Podaci objavljeni na internetskoj stranici ne smatraju se ponudom. Upravitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju kada proizvodi i usluge prikazani na internetskoj stranici neće biti dostupni u količini i kvaliteti kao što je prikazano na internetskoj stranici.

Podaci objavljeni na internetskoj stranici služe isključivo u informativne svrhe, te se ne smatraju Upraviteljevim ugovornim izjavama, službenim obavijestima ili uputama za uporabu.

Upravitelj nikako ne može biti odgovoran, ako se informacije objavljene na internetskoj stranici razlikuju od podataka objavljenih od strane drugih distributera u odnosu na iste proizvode ili usluge.

Podaci objavljeni na internetskoj stranici ne sadržavaju sve informacije o korištenju proizvoda i usluga, odnosno nemaju značenje stručnog savjeta.

V. Provedba pravila

V/1. Prigovori protiv Upravitelja
Korisnici se mogu obratiti sa žalbama i pritužbama izravno Upravitelju, koji će poduzeti sve razumne mjere za rješavanje te uklanjanje mogućih povreda. Upravitelj ispituje podnesene prigovore te obavještava korisnika o trenutačnom statusu i poduzetim mjerama.

V/2. Ostali načini ostvarivanja prava

Korisnik može ostvarivati svoja prava u skladu sa Zakonom CXII 2011. o informacijskom samoodređenju i slobodi informiranja na sljedeći način:

-     može podnijeti prigovore  izravno voditelju zbirke osobnih podataka koji će ispitati prigovor u skladu sa odjeljkom  V/1;

-    može prigovoriti na obradu podataka, u kojem slučaju će voditelj zbirke osobnih podataka razmotriti prigovor u roku od 15 dana i donijeti odluku;

-    može se obratiti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [Nacionalna uprava za zaštitu podataka i slobodu informiranja];

-     ostvariti svoja prava pred sudom.

Riječ korisnik ili ispitanik koristi se jednoznačno u cijelom tekstu i za ženski i za muški rod.

Nagradna kampanja Krov godine

Nagradna kampanja Krov godine Pravila

Ova mrežna stranica koristi kolačiće, kako svoje, tako i kolačiće trećih strana. Nastavkom korištenja ove mrežne stranice dajete pristanak za upotrebu kolačića.